Inschrijven - Helderse Darts Competitie

Ga naar de inhoud
Inschrijving

De inschrijving is geopend, de laatste dag van inschrijving is zondag 3 september 2023. De contributie bedraagt € 20,00 p/p voor nieuwe deelnemers, € 15,00 p/p voor oud deelnemers. De captains zijn verantwoordelijk voor de inschrijvingen en de betalingen.

Betalingen gaarne via het rekeningnummer NL 57 ABNA 0629 0773 20 tnv M van Velzen

Contributie dient uiterlijk zondag 10 september te zijn voldaan. Voldoet een team niet aan deze voorwaarde kan het niet deelnemen aan de competitie's. Team's worden automatisch in de bekercompetitie ingedeeld, wilt u hier niet aan deelnemen, deelt u dat ons mee via de inschrijving. Inschrijven kan per email mark.v.velzen@hotmail.com.

 
Competitiedeelnamereglement van de Helderse Darts Competitie

VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING

1. Deelname aan de officiële competitie's is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 (vier) geregistreerde spelers. Aan het maximaal aantal spelers per team zijn geen grenzen gesteld.
2. Inschrijving voor een competitie kan slechts dan geschieden indien het inschrijfformulier volledig en correct is ingevuld en binnen de gestelde termijn door de HDC is ontvangen.
3. Indien een team niet voor de door de HDC vastgestelde uiterlijke betalingsdatum aan alle financiële verplichtingen jegens de HDC heeft voldaan, zal het in geen van de competitie's kunnen deelnemen.
4. De naam van een team dient expliciet op het inschrijfformulier te worden vermeld.
5. De verstrekte gegevens op het inschrijfformulier zijn onveranderlijk gedurende het seizoen. Slechts met toestemming van de HDC kunnen wijzigingen ingevoerd worden.
6. Alle individuele spelers van een team gaan de verplichting aan bij inschrijving zich aan de reglementen te houden, zoals deze zijn omschreven in het competitie- en toernooireglement van de HDC.

AANSPRAKELIJKHEID


1. De HDC zal niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of goederen ontstaan door deelname aan een van de door de HDC georganiseerde competitie's of toernooien.
2. De HDC zal niet aansprakelijk gesteld worden voor inkomstenderving als het gevolg van blessures of arbeidsongeschiktheid opgelopen door deelname aan een van de competitie's of toernooien georganiseerd door de HDC.
3. De HDC zal niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden tengevolge van deelname aan  door de HDC georganiseerde competitie's en toernooien.
4. De HDC zal niet aansprakelijk gesteld worden door schade aan en in speelgelegenheden waar HDC competitie’s en toernooien gespeeld worden.

TEAMS

1. Elk team mag haar eigen naam kiezen. Deze naam mag niet discriminerend, politiek of religieus, georiënteerd , provocerend of kwetsend zijn. Tevens mag deze naam geen onduidelijkheden te weeg brengen bij tegenstanders.
2. De HDC  is gerechtigd een naam te weigeren. Het desbetreffende team zal dan een andere, wel goedgekeurde naam, moeten opgeven.
3. De HDC is gerechtigd om een locatie te weigeren als speelgelegenheid
4. De teams zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de competitiereglementen in hun speelgelegenheid.
5. De speelgelegenheid dient zich binnen de grenzen van de gemeente Den Helder te bevinden.
6. Dartswedstrijden mogen niet in een rookruimte plaatsvinden. Als een speelgelegenheid alleen banen in een rookruimte heeft dient deze ruimte vanaf een uur voor tot een half uur na de wedstrijd (of tot het moment dat de gasten vertrokken zijn) rookvrij te zijn.
Terug naar de inhoud